Dân nghĩ gì về cách chống COVID-19 của chính phủ?

Link Video: https://youtu.be/Gh_KNLF44ec “Theo tôi, cách chống dịch hiện nay là ‘chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa’.” Đó là lời bác sĩ Đinh Đức Long nói về cách chống dịch của chính quyền thành phố Hồ Chí…