Vietnam’s GDP decreases by 6.17% in 3rd quarter

The General Statistics Office of Vietnam (GSO) on September 29 released the latest data, showing that the country’s gross domestic product (GDP) in the third quarter of this year was estimated to decrease by 6.17% compared to the same period…
Sinh mạng người dân là đồ chơi chính trị?

Link Video: https://youtu.be/LFpKZpxKidg Tới hôm nay, tính mạng của các quan chức CSVN và người thân của họ đã được bảo vệ bằng vaccine của những nước “giãy chết” với đầy đủ hai mũi cả rồi. Vậy, sinh mạng của…