Tất cả vì… Thủ tướng!

Link Video: https://youtu.be/waBtm1rI_qo Ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Việt Nam – vừa gửi thêm một công điện theo hình thức… hỏa tốc cho lãnh đạo các cơ quan trực thuộc chính phủ và chủ tịch các địa phương…