US and Vietnam hold 3rd Energy Security Dialogue

The United States and Vietnam have just held the third Energy Security Dialogue, discussing cooperation opportunities between the two countries to develop smart grids, batteries, and new opportunities in the field of external wind power in the process of gradually…
Chống dịch theo kiểu sinh con rồi mới sinh cha

Link Video: https://youtu.be/XZbw9Vjy2Mw Cuối cùng, khi đợt sóng dịch dữ dội nhất ở Việt Nam đang giảm tốc độ thì Nhà nước cũng đã cho ra được một văn bản pháp luật có tính nền tảng về phòng chống dịch.…
Lãnh đạo muốn “huy động tiền dân” ngay sau phong toả

Link Video: https://youtu.be/sZXontINqls Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ bị dư luận chỉ trích gay gắt sau khi phát biểu rằng “Tiền trong dân còn nhiều, làm sao để huy động được vào sản xuất”. Phát ngôn này nhanh…