VTV có xúc phạm quốc ca hay không?

Link Video: https://youtu.be/8WSzSN8IHUs Có một tội danh trong Bộ luật Hình sự, “cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca” (Điều 351). Với quốc kỳ, quốc huy thì khá dễ hiểu hành vi nào bị coi là “xúc…