Bỏ “Tiên học lễ, hậu học văn”, rồi làm gì?!

Link Video: https://youtu.be/GW3UmU8ohsA Mấy bữa nay trên các trang mạng xã hội râm rang câu chuyện Giáo sư Trần Ngọc Thêm, Hiệu trưởng đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đã nêu trong…
Chuyện tài sản bất minh ở xứ ta

Link Video: https://youtu.be/8Gc_qpNoqz4 Đọc trên báo thấy có tin: “Sau 3 kỳ thảo luận, các ĐBQH vẫn chưa nhất trí việc tịch thu hay đánh thuế, hay đưa ra tòa với tài sản không chứng minh được nguồn gốc. Thậm…