Mất bao lâu và ăn gì để phục hồi sau khi mắc Covid?