Kế hoạch cho sự lật đổ Putin

Phương Tây đang thay đổi chiến lược Sau 42 ngày diễn ra cuộc chiến hủy diệt Ukraine và vụ thảm sát ở Bucha, một điều rõ ràng là lãnh chúa Điện Kremlin Vladimir Putin (69 tuổi) sẽ chẳng dừng lại…