Putin tức giận “nắm chặt bàn, cúi xuống và liên tục gõ chân” – Biểu hiện căn b.ệ.nh Parkinson

Bình luận