Kinh hoàng tại Đức. Bắt lợn rừng về mổ trộm, suýt cháy cả chung cư!

Trung Khoa – Thoibao.de 

#StandWithUkraine #RussianAggression