Để Tô Lâm bôi bẩn mặt, tại Hội nghị TW5 ông Trọng cho xử như thế nào?

Bình luận