Tô Lâm “khỏe có chi mô” và “ăn được một bát cháo?”

Bình luận