Ai đứng sau lưng Nguyễn Thanh Nghị chọc vào nhóm “Bắc Hà”, mục đích là gì?