Đánh một quả, Chu Ngọc Anh nuốt trọn 1 biệt phủ, Nguyễn Thanh Long nuốt 2. Xem chi tiết!