Nguyễn Xuân Phúc ra oai phế bỏ “đứa con tinh thần” của ông Trọng?

Bình luận