P.M Chính, Phạm Nhật Vượng, Lê Viết lam. Những cái bắt tay bẩn thỉu