Phu nhân chủ tịch đang bị vây, liệu bà Thu có thoát?

Link Video: https://youtu.be/hCQYq6XWpIU Cho đến nay, vụ án Việt Á liên quan đến bà Nguyệt Thu vợ ông Chủ tịch nước đang đút ngăn kéo. Kể như vụ này tạm lắng. Tuy nhiên, ông Chủ tịch Phúc làm chính trị…
Hanoi forces technology firms to store user data in Vietnam

The Hanoi government issued a decree forcing technology firms to store user data in Vietnam as well as set up offices in this country. This is the latest measure of the Vietnamese government to tighten regulations on cyber security. Reuters…