Huệ Vương lên Tổng, mệt đời anh Chính?

Link Video: https://youtu.be/Ef3QMW8T7hw Cho đến nay, cuộc chạy đua vào ghế Tổng bí thư vẫn đang hơn thua nhau từng chút. Ông Vương Đình Huệ tuy là nắm ghế Chủ tịch Quốc hội không mấy thực quyền nhưng trên đường…