Nước cờ bạo, Thủ Chính giành “gươm” chiến Tổng?

Link Video: https://youtu.be/R0kyVaZzlpo Như thoibao.de đã đưa tin, ngày 22 Tháng tám, tại Hà Nội, ông Phạm Minh Chính đã tham gia họp Quân ủy Trung ương để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ…