Một vết nhơ khó rửa và số phận Phạm Bình Minh

Link Video: https://youtu.be/z-8NZXQSypE Ngày 7 Tháng Tư, khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi cơ quan này với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống (trong đó có Việt Nam) và…