Kéo đàn em rời Quảng Ninh về Chính Phủ, Thủ tướng Chính đang né đòn ông Tổng?