Công điện của Bộ Công thương và ca dao mùa thiếu xăng

Link Video: https://youtu.be/NGyNcrB2Jw0 Tình hình xăng dầu khan hiếm ở Việt Nam đã diễn ra hơn một tháng nay, Chính phủ, Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều công văn,…