“Ngày phán xét” đã lên lịch, 2 thanh củi gộc chờ ngày đốn

Link Video: https://youtu.be/ta5-fR6TPG8

Ngày 27/12, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để đưa ra kỷ luật hàng loạt quan chức. Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là Bùi Thanh Sơn – Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao và Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng thường trực. 

Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bị đưa ra kỷ luật, và người đứng đầu Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ này là ông Phạm Bình Minh. Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng bị cho lên thớt, mà người đứng đầu là Bùi Thanh Sơn.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bùi Thanh Sơn đã bị kỷ luật, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chưa cho biết, liệu ông Bùi Thanh Sơn có bị cách chức hay không? Cùng một tội giống nhau, nhưng thông tin từ bên trong đưa ra cho thấy, ông Phạm Bình Minh sẽ bị cách chức. Nếu vậy thì ông Bùi Thanh Sơn cũng khó thoát.

Sau khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp xong, thì phần còn lại là thủ tục ở Quốc hội. Lẽ ra, việc thay đổi nhân sự cần đợi đến kỳ họp Hội nghị Trung ương tiếp theo, sẽ diễn ra khoảng 5 tháng nữa. Thì ngay ngày cuối năm 2022 này, Bộ Chính trị đã cho Ban Chấp hành Trung ương họp bất thường vào chiều 30/12, để công bố quyết định thay đổi nhân sự.

Hình: Ngày 27/12, Bộ Chính trị đã họp và quyết định

Đến ngày 28/12, báo chí cho biết, vẫn chưa có thông tin chính thức về nội dung kỳ họp bất thường này. Nhưng thực chất, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có quyết định rồi, nhiệm vụ của Trung ương Đảng chỉ là gật theo Bộ Chính trị.

Theo lịch thì mỗi năm có 2 kỳ Hội nghị Trung ương, tuy nhiên, nếu có những yêu cầu đột xuất thì Bộ Chính trị sẽ triệu tập các cuộc Hội nghị Trung ương bất thường để quyết những vấn đề cho Bộ Chính trị đặt ra.

Hội nghị Trung ương bất thường lần trước là vào ngày 6/6, Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng hai Ủy viên Trung ương đương nhiệm, đó là Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Sau khi bị kỷ luật một ngày thì hai ông này bị bắt.

Lần này, theo dự đoán sẽ kỷ luật 3 người, đó là ông Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng Thường Trực, ông Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng và ông Bùi Thanh Sơn – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Không biết sau khi ra quyết định kỷ luật, thì ông Nguyễn Phú Trọng có cho Tô Lâm bắt người liền như trường hợp ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long hay không?

Hình: Trung ương Đảng họp bất thường vào ngày 20/12

Kỳ họp bất thường lần trước đúng vào kỳ họp Quốc hội, nên Quốc hội bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh Long và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp bất thường, bãi nhiệm ông Chu Ngọc Anh. Hai ông này đã bị bắt ngay sau khi hai cơ qua kia bỏ biếu bãi nhiệm. Có lẽ lần này, ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Bùi Thanh Sơn sẽ bị bắt sau kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15, chứ không phải bắt sau Hội nghị Trung ương bất thường.

Ngày 21/12 vừa qua, ông Bùi Văn Cường – Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ có kỳ họp bất thường từ ngày 5/1/2023 cho đến ngày 9/1/2023. Quốc hội họp bất thường để làm thủ tục hợp thức hóa cho vấn đề mà Hội trị Trung ương bất thường đã quyết, đó là bãi nhiệm những người mà Trung ương đã kỷ luật. Khi Quốc hội họp thì ắt sẽ có bãi nhiệm, nhưng không biết là bãi nhiệm bao nhiêu người. Có thể 2 người, mà cũng có thể là 3 người.

Ngoài ra, kỳ họp bất thường của Quốc hội cũng sẽ chính thức phê chuẩn nhân sự thay thế. Dư luận sẽ rất quan tâm, liệu Nguyễn Thanh Nghị có lên làm Phó Thủ tướng hay không? Hay là phải chờ đến khi có thông tin chính thức về trường hợp ông Lê Văn Thành, thì Nguyễn Thanh Nghị mới có thể lên thay.

Cuối năm 2022 và đầu 2023 hứa hẹn là thời kỳ đại hạn của các quan lớn. Tình trạng người thì bệnh nặng người mất chức, kẻ vào tù sẽ còn nhiều, bởi trong chế độ này, ai cũng có thể là thanh củi dự bị cho ông Nguyễn Phú Trọng.

Hình: Quốc hội sẽ họp bất thường vào ngày 5/1/2023

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngân hàng Nhà nước mua đô la để tăng dự trữ ngoại hối và những chỉ số kinh tế cuối năm

>>> Nhà văn Vũ Thư Hiên đã trở về nhà

>>> Trái phiếu doanh nghiệp hỗn loạn, Chính phủ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

Tăng cường biệt phái viên cho các trung tâm đăng kiểm sau khi đóng cửa 9 trung tâm do vi phạm, còn bao nhiêu cây kim chưa lòi ra?