Ai sẽ thay ông Phúc làm Chủ tịch nước

Ngày 17/1, Trung ương sẽ họp khẩn bỏ phiếu loại ông Phúc khỏi Bộ Chính trị. Hôm sau, ngày 18/1 Quốc hội họp và miễn nhiệm ông Phúc. Việc ông Phúc bị loại hoàn toàn bất ngờ đối với chính…