Tổng Trọng vẽ bùa, Thủ Chính bước mãi không qua

Link Video: https://youtu.be/75ZHOfYq86w Càng ngày ông Trọng càng chứng tỏ ông quá mạnh so với phần còn lại trong Đảng của ông. Ông Phạm Minh Chính được xem là thế lực mạnh thứ nhì, nhưng xem ra người về nhì…
Việt Nam lắm chuyện khôi hài

Link Video: https://youtu.be/qxpDNqD1fo4 Mấy ngày gần đây dư luận xôn xao về việc trường Trung học Cơ sở Lương Yên ở Hà Nội tổ chức Hội nghị “Lấy ý kiến tham gia của trẻ em vào Dự thảo Luật Đất…