Nội các Đức thông qua dự luật cải cách việc nhập tịch

Hình: Bộ trưởng Nội vụ liên bang Nancy Faeser

 

Bất cứ ai muốn trở thành người Đức đều phải tiếp tục cam kết với các giá trị của một xã hội tự do. Nhưng nhìn chung, việc nhập tịch sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Chính phủ liên bang đã thông qua một đạo luật tương ứng, hiện đang được trình lên Hạ viện.

 

Những người hòa nhập tốt sẽ có thể lấy được hộ chiếu Đức dễ dàng hơn trong tương lai. Nội các đã thông qua một đạo luật của Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser từ SPD, đạo luật này không chỉ hạ thấp các yêu cầu mà còn cho phép nhiều quốc tịch. Tuy nhiên, các điều kiện hội nhập kinh tế và dân chủ vẫn tiếp tục được áp dụng cho việc nhập tịch.

 

Với cuộc cải cách, chính phủ liên bang muốn làm cho nước Đức trở nên hấp dẫn hơn đối với những người lao động có tay nghề, cùng nhiều thứ khác. Đồng thời, nó phải mang lại động lực để có được chỗ đứng tốt hơn ở đất nước này và hòa nhập vào cộng đồng. Về nguyên tắc, có thể xin hộ chiếu Đức sau 5 năm cư trú.

 

Lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng CSU Alexander Dobrindt cáo buộc liên minh cầm quyền đã xử lý bất cẩn luật công dân. Người đứng đầu các nghị sĩ CSU của Bundestag ở Berlin cho biết, họ đang phá hủy sự đồng thuận xã hội trong hai mươi năm qua.

 

Bất cứ ai muốn nhập tịch đều phải đồng thời cam kết thực hiện các giá trị của một xã hội tự do. Do đó, những người phạm tội có động cơ bài Do Thái hoặc phân biệt chủng tộc sẽ bị loại trừ rõ ràng. Một điều kiện tiên quyết cũng phải là người ta có thể kiếm sống mà không cần trợ cấp xã hội. Sau khi nội các đưa ra quyết định, dự thảo luật sẽ được chuyển tới Hạ viện. Nó chỉ có thể có hiệu lực nếu được Quốc hội phê chuẩn.

 

Trung Khoa – (Tổng hợp)