Vì sao quy hoạch Nhân sự cấp cao, Tổng Trọng thường chọn các quan chức đã nhúng chàm