Liệu ông Thưởng có ghi danh trong Bảng phong thần yếu nhân bị Trung Quốc hạ độc?