Cần hiểu Trung Quốc cả lúc làm bạn lẫn khi là kẻ thù

Link Video: https://youtu.be/gW6nZHGHKoE Ngày 6/12, trên trang cá nhân của nhà báo Trương Huy San, tức Huy Đức, có bài bình luận “Người Việt có thực sự hiểu Trung Quốc”. Bài bình luận được viết trong bối cảnh Chủ tịch…