Trông đợi ngừng bắn trong năm 2023

Cựu tướng NATO: Zelenskyy có thể thỏa thuận với Putin Các chuyên gia an ninh kỳ vọng vào một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Ukraine trong năm mới. Theo cựu tướng NATO Domröse, có thể là vào đầu mùa…