Cuộc đua chức Tổng Bí thư: Tô Đại và Phan Đ. Trạc đang “ăn miếng trả miếng”?