Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài trong 12 năm vì sao Tô Đại không biết?