Build Lenin’s statue, leaders of Nghe An trying to get last deal

The “Communist” nature of the Communist Party of Vietnam, according to observers, domestic public and international media, remains only in name. Although, the party always affirms that Marxism-Leninism is the “ideological foundation” and “Revolutionary doctrine.” That is why, Tuoi Tre…
“Lò” cụ Tổng đốt Đào Ngọc Dung

Ngày 3/4, BBC Tiếng Việt cho hay “Ông Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật, “lò” tiếp tục nòng”. Theo BBC, trong các ngày 2 và 3/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39, với…
Ngăn chặn tin đồn chỉ là lấy mùi xoa che voi ma mút

Ngày 3/4, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận “Tin đồn về đại gia Dương Công Minh: dùng công an đàn áp truyền thông, căn bệnh nan y của tư sản đỏ”, của blogger Gió Bấc. Tác giả cho biết,…