Nửa Bộ Chính trị sẽ “bị tống khứ”, ai làm phản đoạt vũ khí trên tay Tổng?

Quy định người trên 65 tuổi không được ở lại Bộ Chính trị được ông Nguyễn Phú Trọng bày ra để loại Ba Dũng khỏi Bộ Chính Trị khóa 13. Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949, năm 2016, ông 67 tuổi, đã quá tuổi theo tiêu chuẩn của ông Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, lúc đó là 72 tuổi, nhưng vẫn ở lại Bộ Chính trị vì cái gọi là “suất đặc biệt”.

Hiện Bộ Chính trị khoá 13 chỉ còn 3 người phù hợp với quy định không quá 65 tuổi, để ở lại Bộ Chính trị khóa 14. Nếu 4 người trong Tứ trụ đều được hưởng suất đặc biệt, thì đến cuối nhiệm này, có ít nhất phân nửa trong tổng số 14 uỷ viên Bộ Chính trị phải từ bỏ quyền lực. Thông thường, Bộ Chính trị có từ 16 đến 19 thành viên. Như vậy, có thể phải đưa thêm từ 9 đến 12 người mới vào Bộ Chính trị khóa sau.

Hiện nay, nhóm Nghệ An có nhiều uỷ viên Bộ Chính trị nhất, với 3 người. Nếu chiếu theo luật thì đến khóa 14, ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng sẽ tự động rút lui, chỉ còn lại ông Vương Đình Huệ, nếu ông Huệ được hưởng suất đặc biệt. Khi đó, phe Nghệ An sẽ không còn mạnh như hiện nay.

Luật là do con người đặt ra, nếu thấy không thích hợp cũng có thể phá bỏ nó. Chính ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra luật, và cũng chính ông đang giữ chức Trưởng tiểu ban Nhân sự Đại hội 14. Nghĩa là, ông vừa làm ra luật, vừa thực hiện luật do chính ông ban ra, cho nên, ông muốn sửa đổi, giải thích luật như thế nào tuỳ ý.

Hiện nay, triều đình đang rối ren, các phe phái đánh nhau loạn xạ. Nội bộ phe lò của Tổng Trọng cũng đã vỡ ra từng mảnh, với sự kiện Tô Lâm ra tay triệt hạ Võ Văn Thưởng và muốn tách ra thành một trụ riêng.

Theo sức khỏe đang ngày một cạn dần, thì quyền lực của ông Trọng cũng tiêu hao. Câu hỏi đặt ra là: Liệu ông Nguyễn Phú Trọng còn đủ minh mẫn và thực quyền, để buộc toàn bộ Bộ Chính trị phải chấp nhận luật chơi do ông đặt ra hay không?

Được ở lại Bộ Chính trị đồng nghĩa với việc được hưởng bổng lộc to lớn, nên không ai muốn rời bỏ. Ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng – người đứng đầu Đảng Cộng sản, cũng cố tìm mọi cách để được ở lại Bộ Chính trị càng lâu càng tốt. Ông Trọng tự giới hạn tuổi người khác, nhưng cũng lại tự vẽ ra “suất đặc biệt” để bản thân ông được hưởng đến 2 lần. Vì vậy, không loại trừ việc ông sẽ dành cho mình suất đặc biệt lần thứ 3.

Quy định tuổi trong Bộ Chính trị là “vũ khí” bao lâu nay của ông Trọng. Với quy định này, ông đã loại không biết bao nhiêu nhân vật “quá tuổi”, Nguyễn Tấn Dũng chỉ là trường hợp điển hình. Hiện tại, có đến 7 người trong Bộ Chính trị có nguy cơ bị quy định này loại khỏi vũ đài chính trị. Liệu rằng, 7 người này có dám “làm phản” để truất phế ông Trọng, đồng thời loại bỏ quy định gây bất lợi cho họ hay không?

Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng dựng nên “cái lò”, thì đây là thời điểm mà ông yếu nhất. Ông đã không còn điều khiển được Tô Lâm. Vậy, tại sao 7 người có nguy cơ bị loại ở khóa sau không kết hợp lại, gây áp lực để ông Tổng Bí thư phải từ bỏ quyền lực, hoặc chí ít là phải bỏ cái quy định kia đi? Điều quái gở là, ông bảo người trên 65 tuổi thì biến khỏi Bộ Chính trị, mà chính ông đã 80 tuổi vẫn còn tham quyền cố vị.

Vũ khí này của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây dùng để loại Ba Dũng, giờ đây lại gây thiệt hại nặng nề cho nhóm Nghệ An. Đau nhất là Phan Đình Trạc, lâu nay vẫn tận tụy phục vụ ông Tổng “đốt lò”. Vậy mà đến lúc này, Phan Đình Trạc lại bị dính quy định về giới hạn tuổi, do chính ông Trọng ban ra. Nếu không tìm cách phá bỏ quy định này, nhóm Nghệ An sẽ không còn duy trì được sức mạnh ở nhiệm kỳ sau.

 

Hoàng Anh – Thoibao.de