Đảng gia tăng vũ khí mới

Ngày 5/6, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt bình luận “Quy định 144-QĐ/TW: Vũ khí mới nguy hiểm của Đảng”.

Theo đó, Quy định số 144 QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng, của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, vào ngày 9/5, dự báo sẽ trở thành một “vũ khí mới” vô cùng nguy hiểm, để các bên có thể sử dụng “thanh trừng” lẫn nhau.

Tác giả cho biết, Quy định 144 QĐ/TW là sự “nâng cấp” của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tác giả dẫn Khoản 1, Điều 1 của Quy định, nhấn mạnh đến sự trung thành với Đảng, bằng một mệnh đề rõ ràng, là đảng viên phải “Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng”.

Đây là một khẳng định dứt khoát của Đảng, về lý tưởng Chủ nghĩa Cộng sản, mà rất nhiều người, khi chứng kiến nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, đã trở nên mơ hồ hoặc bị nhầm lẫn.

Tác giả nhận xét, người Cộng sản chưa bao giờ ngừng đòi hỏi các đảng viên, phải kiên định về mục đích và lý tưởng Cộng sản. Họ vẫn liên tục hô hào tu dưỡng về đạo đức cách mạng, một cách không ngơi nghỉ.

Vẫn theo tác giả, mặc cho thực tế liên tục giáng những đòn cay đắng vào lý tưởng, Đảng vẫn liên tục tìm kiếm các bạn trẻ ở các trường trung học, có năng lực và lý lịch “trong sạch” nhất, để kết nạp hàng ngũ của họ.

Sau khi chiêu mộ được những học sinh giỏi mà non nớt vào “tròng”, Đảng bắt đầu 2 nhiệm vụ quan trọng: Một là liên tục răn dạy những bài giảng về đạo đức, lối sống, tư tưởng, và lòng yêu Đảng mà họ đồng hoá là yêu nước . Hai là treo ngay trước mắt những quyền lợi về vật chất và chức vụ, gọi là được “quy hoạch”.

Tác giả nhận định, ngày nay, những đảng viên Cộng sản vẫn phải mang lý tưởng và chuẩn mực “đạo đức cách mạng”, như một tấm bình phong nguỵ trang cho toàn bộ cuộc đời mình, phải thường xuyên phải đeo mặt nạ.

Tác giả đề cập đến loạt bài dài 4 kỳ, được giải B Toàn quốc về xây dựng Đảng, của nhà báo Nguyễn Hòa Văn, đã mô tả chân thực sự “giao tranh” quyết liệt giữa lý tưởng và thực tế cuộc sống, về sự giằng co trong tiến hoá và suy thoái đạo đức của các đảng viên.

Một mặt, họ muốn sống thật với chính mình, một mặt, bị Đảng buộc phải “sinh hoạt” như một tổ chức tôn giáo, nơi các tín đồ phải “nhóm” với nhau, thường xuyên để nghe rao giảng về những lời của giáo chủ.

Tác giả tiếp tục dẫn Điều 2 của Quy định 144 QĐ/TW, đề cập về “Bản lĩnh, Đổi mới, sáng tạo và hội nhập”, nghĩa là “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối chủ trương của Đảng…”

Tác giả cho rằng, chính việc ép buộc tất cả mọi thành viên đều phải đi theo “tư tưởng của Đảng”, đã giết chết mọi “đổi mới, sáng tạo và hội nhập”. Và bất kỳ ai có quan điểm khác biệt, thì đều là đối tượng cần bị tiêu diệt.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang cố níu kéo những lý tưởng Cộng sản, và sự giằng co này làm đất nước suy giảm động lực phát triển.

Đó là điều vô cùng tai hại, và tất cả các đảng viên đều biết điều đó, nhưng không ai có đủ sự dũng cảm để thoát ra khỏi những nhận thức của chính mình.

Tác giả kết luận, “vũ khí” mới về đạo đức cách mạng này, tưởng như củng cố thêm vai trò của Đảng, nhưng thực chất chỉ khoét sâu thêm khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm, tạo lý do cho những cuộc “tỷ thí” có một không hai trong thời gian sắp tới.

 

Quang Minh – thoibao.de