Vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng không chủ trì Lễ đón chính thức Putin?

Tại sao TBT Nguyễn Phú Trọng không chủ trì Lễ đón chính thức Putin mà là CTN Tô Lâm? Vì sức khỏe quá yếu hay vì đã mất quyền lực? Hay vì cả hai?

– Tổng Bí thư N.P. Trọng mời Biden —> Tổng Trọng chủ trì Lễ đón chính thức.
– Tổng Bí thư N.P Trọng mời Tập —> Tổng Trọng chủ trì Lễ đón chính thức.
– Tổng Trọng mời Putin —> Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức?
Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Vladimir Putin theo nghi thức cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch.

Sau lễ đón, Tổng thống Vladimir Putin có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm và trao đổi các văn kiện được ký kết.

Sau đó, Tổng thống Nga và Chủ tịch nước Việt Nam có phát biểu với báo giới về kết quả hội đàm.

Đây có phải đây là hồi chuông báo hiệu triều đại Nguyễn Phú Trọng đang dần chấm dứt?

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đón Tổng thống Nga Putin tại Phủ Chủ tịch hôm 20.06.2024 ( ảnh : VP TT Nga)

Trung Khoa – Thoibao.de