Có khả năng TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ làm tới Hội nghị Trung ương 10 rồi nghỉ

Các nguồn tin nội bộ cho biết:

TBT Nguyễn Phú Trọng đang nằm điều trị tại bệnh viện Quân đội 108. Sức khỏe ông Trọng ngày càng yếu, gần như không tự đi lại được. Cũng có khả năng yếu quá, ông Trọng chỉ làm đến Hội nghị Trung ương 10 rồi nghỉ .

Gần đây nhất, vì lý do sức khỏe, ông không thể đến dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, nhưng vẫn gửi bài phát biểu chỉ đạo, đặc biệt yêu cầu lực lượng này “có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ bí mật nhà nước”.

Ông còn nhấn mạnh “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây ít xuất hiện trên truyền thông, nếu có chỉ thấy ông ngồi một chỗ mà không thể đi lại được.

 

Tin nội bộ

>>> Cụ Tổng bị ngã bất tỉnh