Lương Cường thay TBT N.P Trọng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự

Thường trực BBT Lương Cường thay (không  chính thức nhưng trên thực tế) Tổng Trọng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự cho Đại hội Đảng 14. Anh Tô Lâm, anh Chính “ngoan ngoãn” ngồi dưới lắng nghe.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức sáng 9-7 được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thường trực BBT Lương Cường tại Hội nghị hôm 9/7/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị hôm 9/7/2024.

https://nld.com.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-luong-cuong-cong-tac-nhan-su-phai-lua-chon-dung-nguoi-196240709140804092.htm

Thu Phương – Thoibao.de

>> Có khả năng TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ làm tới Hội nghị Trung ương 10 rồi nghỉ