Danh mục: Nội chính

Cuộc nội đấu trong Bộ Chính trị đang tiếp diễn

Ngày 21/6, BBC Tiếng Việt bình luận “Ông Đinh Tiến Dũng mất chức, điều gì đang xảy ra tại Bộ Chính trị?” Theo đó, ngày 21/6, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý để ông Đinh Tiến…
Quyết định mới về kỷ luật đảng viên cao cấp

Ngày 16/6, BBC Tiếng Việt cho hay “Bộ Chính trị ra quyết định mới về kỷ luật đảng viên cấp cao, cho thấy điều gì?” Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký Quyết định 165 của…
Bộ Chính trị – kẻ thù lớn của Tô Chủ tịch?

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vẫn còn diễn ra, nhưng tới thời điểm này, xem như đã kết thúc hiệp một giữa Tô Lâm và Bộ Chính trị. Hiện tại, xem như, Bộ Chính trị bị Bộ Công…