Trung Quốc – Thực dân mới trong thế kỷ 21

Theo nhận định của nhà phân tích Georg von Wallwitz, Trung Quốc đang ngày càng củng cố mình là cường quốc lãnh đạo trên thế giới. Một công cụ chiến lược cho ý đồ này là cho vay tín dụng…