Sự trơ tráo của VietJet

Sự trơ tráo của bà Thảo? Ngày 18/2, BBC Tiếng Việt loan tin “Toà án Anh yêu cầu VietJet không can thiệp việc thu hồi máy bay mà hãng thuê nhưng nợ tiền”. Theo đó, một tòa án ở Anh…