Nghe đài địch

Link Video: https://youtu.be/OgYsaybCHpo Ngày 11/11, Facebook Tho Nguyen có bài “Nghe đài địch”. Tác giả kể, lúc bé, tác giả ở ngay trong cơ quan Việt Nam Thông tấn xã, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Đây vốn là…