CẬP NHẬT VỀ VỤ BẮT GIỮ NHÀ BÁO PHẠM THÀNH

Theo tin tức từ gia đình, sáng nay ngày 21/5/2020 lúc 8h kém thì khoảng 40 người bao gồm cả tổ trưởng dân phố, công an phường, công an Thành phố HN và Bộ công an đã ập vào nhà…