Thừa lệnh Đảng – VTV “xỉ vả” người đi cứu trợ

Trong bản tin ngày 21/10/2020, BTV Liên Liên của VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam đã phát tin rằng các đoàn thiện nguyện của dân đã làm ảnh hưởng đến việc cứu trợ của chính quyền địa phương. Thậm…