Bị “nghiệp quật”, liệu Bí thư Tam Kỳ có thoát?

Link Video: https://youtu.be/048DDC1Qew8 Nghiệp quật là từ mà dân gian hay dùng để chỉ những người làm chuyện ác đến hồi phải trả giá cho hành động của mình. Hay nói cách khác đó là gieo nhân ác đến này…