Demonstration in Warschau

In Warschau demonstrierten am Sonntag rund 300 Menschen vor der vietnamesischen Botschaft. Die vietnamesischen und polnischen Demonstranten protestierten gegen die Korruption in der vietnamesischen Botschaft mit Transparenten, auf denen beispielsweise stand: „Ein Pass ist keine Ware“ oder “Stoppt die Korruption”.…
Biểu tình lan rộng, giai cấp công nhân bị “bỏ đói”

Link Video: https://youtu.be/Ozm2aNDNbck Đảng Cộng sản giành chính quyền với tuyên bố họ là đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân. Tuy nhiên trong vài chục năm nay thì những cuộc đình công của công nhân khi…