SỰ KIỆN BÌNH THUẬN!

 https://youtu.be/sGwM1qMVDac https://youtu.be/_-qk3Dv0lbI Người dân đốt xe và trụ sở của chính quyền tại Bình Thuận hôm 11.6.2018 Vụ bạo loạn ở Phan Rí, Bình Thuận kéo dài từ hôm qua đến chiều nay 11.6. Những ai chứng kiến chỉ…