Vào Đảng để ăn cắp – Mác Lê dùng bịp dân

Hôm 29 tháng 10 vừa qua, một số báo mạng nhà nước Việt Nam có đăng bài viết cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là nghỉ hẳn sinh hoạt đảng đang diễn ra tại một số…
Trào lưu bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam đang lan rộng

Link Video: https://youtu.be/YSb4XGNnaGw  Ông Nguyễn Trung nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết: „ Khu vực Biển Đông đang cận kề miệng hố chiến tranh! – mà lại đi làm những việc chia rẽ dân tộc, phân…