Việt Nam còn xa mới là một nền kinh tế thị trường

Việt Nam có phải là nền kinh tế thị trường? Ngày 12/3, BBC Tiếng Việt đặt câu hỏi “Việt Nam có phải là nền kinh tế thị trường không?” BBC cho biết, hiện Bộ Thương mại Mỹ đang đánh giá…