Vietnam’s Foreign Minister visits China on December 2-4

On December 2, Vietnamese Foreign Minister Bui Thanh Son paid an official visit to China during a two-day visit, at the invitation of his Chinese counterpart Wang Yi, the foreign ministries of the two countries announced. Foreign Minister Bui Thanh…
Vụ Trịnh Xuân Thanh đến đâu rồi?

Ngày 2 tháng 11 thứ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc tiếp xúc với ông Andreas Michaelis, tờ VOV đưa tin theo lời mời của phía Đức, ông Sơn đã hội đàm với Quốc Vụ Khanh Andreas chủ…